Seznámení se svodem a bonitací 6.ročník, 2018

Na vyzkoušení svodu přišlo celkem 17 jedinců (6 psů a 11 fen-na povaze 8), na vyzkoušení bonitace 11 jedinců (7 psů-na povaze 6 a 4 feny, a dále si vyzkoušeli bonitační měření také 3 svodoví psi), celkem 28 psů z 19 chovatelských stanic. Měřili jsme opět na třech stanovištích (stůl, deska, dlaždice) a jedno stanoviště bylo zřízeno bokem pro bázlivé psy – zde s nimi majitelé zkoušeli jen nástup na desku, udržení pejska v klidu na desce ideálně pomocí průběžného prokrmování a pochval, seznamování s měřidlem, a potom až přistoupení cizího člověka na různou vzdálenost. Těmto jedincům bylo doporučeno neúčastnit se nácviku povah. Povahu na svody i bonitaci nám přijel udělat svodový bubák Petr, který poradil majitelům, jak správně podpořit svého psa na testu povahy a názorně ukázal, jak změna přístupu nejistého majitele směrem k sebejistému projevu pomůže méně průbojným psům především u dorostenců na svodu. Tentokrát jsme měli díky Kataríně akci připravenou mnohem lépe, psi se hlásili předem, a měli jsme vytisknuté seznamy, podle kterých jsme volali jednotlivé psy, pro představu i bonitační karty a zkrácený bonitační řád k nahlédnutí.

Tato akce slouží především k seznámení majitele a psa s tím, co bude na svodu a bonitaci probíhat. Jsou zde upravené podmínky pro citlivé psy, útok figuranta není veden s takovou razancí, psa měří jeden člověk (a k dispozici jsou tři měřitelé, takže když mu jeden nesedne, může zkusit štěstí u jiného), na všechno je více času. Rozhodně jedno nebo dvě takováto setkání nepřipraví psa na bonitaci, zato majitel, pokud dává pozor, se na ni připravit může. Každý pes dostal do vínku jiné genetické předpoklady a jinou historii svého života. Nejlepším nácvikem na měření  ale vcelku i na útok je dobrá socializace s lidmi, pohodoví veterináři, „nervově vytrénovaný“ majitel, účast na hromadných akcích pro čsv, aby pes nebyl množstvím tolika šedivých kožichů náhle zaražen, a před samotnou bonitací pohodový den s dostatkem jídla a odpočinku pro majitele i pro psa.

nacvik18.3