Pravidla

 

 

 1.  Každý člen KKK musí zaplatit členskou známku ČKS a příspěvek do KKK na nový rok – ve výši odsouhlasené členskou schůzí – do 20. prosince roku předchozího
 2. Každý člen KKK musí na cvičáku bezpodmínečně dodržovat bezpečnostních opatření
 3. Na cvičák má přístup pouze zdravý pes bez příznaků nemoci
 4. Každý pes, vstupující na cvičák, musí být řádně očkovaný, odblešený a odčervený. Jedenkrát ročně – obvykle do 30. června – provede veterinářka nebo předseda KKK u všech psů členů KKK kontrolu platnosti výše uvedených operací. Záznam o ní bude zapsán do tabulky na nástěnku pro všeobecnou kontrolu
 5.  Každý člen KKK zodpovídá za škody způsobené svým psem.
 6.  Každý člen KKK se zavazuje, že se bude snažit utužovat kolektiv a nebude osočovat ostatní
 7. Každý člen KKK se bude účastnit akcí klubu podle svých možností a bude jej řádně reprezentovat i mimo klubové akce
 8. Každý člen KKK bude respektovat pokyny cvičitele
 9. Majitel každého psa, který vstupuje na cvičák, pro něj musí mít s sebou košík, aby jej mohl použít, pokud bude zapotřebí. O nasazení náhubku rozhoduje cvičitel
 10. Kotce musí být stále zavřené. Ten, kdo odchází ze cvičáku poslední, musí kromě řádného zamčení klubovny a branky zkontrolovat i uzavření kotců
 11. V klubovně je lahev na příspěvky, kam budou všichni dávat peníze podle svého uvážení a podle toho, za kolik si myslí, že spotřebovali jídla či pití nad limit toho, co sami přinesli. Ceny za spotřebu nejsou pevně dané, každý zaplatí, co uzná za vhodné. Jednou za měsíc budou takto vybrané příspěvky za dozoru předsedy KKK převedeny jako dar do pokladny KKK
 12. Brigády na úpravu cvičáku si členové KKK budou domlouvat předem a budou se na nich účastnit všichni podle svých možností. Kdo nebude mít ve vyhlášeném termínu čas, brigádu nahradí individuálně
 13. Každý člen KKK souhlasí s tím, že fotky s ním a jeho psy mohou být použity pro propagaci KKK. Všichni, kdo budou chtít snímky členů KKK a jejich psů zveřejnit, se zavazují, že použijí jen ty obrázky, které budou hezké, vhodné a lichotivé
 14. Na hlavním cvičáku KKK platí zákaz kouření. Kdo bude kouřit mimo cvičák, nesmí vajgly znečišťovat životní prostředí 
 15. Pokud odcházíte ze cvičáku, i kdyby jen pro vodu nebo do auta, vezměte svého psa  s sebou. Dbejte pokynů správce cvičáku nebo cvičitele.

 

 Uvedené body vyplývají z přihlášky do KKK a ze zápisu z členské schůze KKK v roce 2011 Karlštejn, 20. srpna 2011, předseda klubu Ladislav Šinágl a dále členské schůze v roce 2019, předseda Václav Svoboda.