Jsme sdružení lidí a psů, kteří mají zájem se scházet, cvičit a trávit spolu příjemný čas. Na našem cvičáku najdete psy i feny všeho věku a ras, s průkazem původu i bez něj, malé i velké. Vítáme zejména nekonfliktní psy a majitele, kteří u nás najdou dostatek prostoru, stejně tak i psích a lidských přátel. Máte-li stejný cíl, přijďte mezi nás. Pracujeme i s konfliktními psy, výcvikářka sama má ČSV, je však třeba je zabezpečit tak, aby nedocházelo k zranění či útěkům. Na našem cvičáku jsou stanovena určitá základní pravidla, která bychom rádi, aby naši členové dodržovali z hlediska bezpečnosti, ale také vzájemné tolerance. Pravidelný výcvik probíhá v sobotu od 10:00 (v teplejších částech roku od 9:00). Od 10:00-10:40 (9:00-9:40) si nekonfliktní psi hrají, v 10:40 začíná hromadné cvičení (lze tedy dorazit až na 10:40). Individuální cvičení po domluvě - cvičíme s těmi, kdo se chtějí připravit na zkoušky (prosím sledujte náš FB, kde vždy potvrzujeme datum a čas cvičení). Organizovaný trénink agility dočasně zrušen, cvičí si každý sám. 

 

Cvičák se nachází u obce Karlštejn hned u Berounky, poblíž kempu:  49.9331544°N, 14.1658997°E

 

Kynologický klub Karlštejn byl v Českém kynologickém svazu založen v roce 1990 jako ZKO č. 225, předsedou je Václav Svoboda, pokladníkem  Lenka Svobodová (psiklub.karlstejn@seznam.cz), členem výboru Lucie Suchá, revizorem Tereza Pekárková. 

Účastníci výcviku jsou srozuměni s tím, že pořizujeme fotodokumentaci a videodokumentaci z tréninků a akcí a umísťujeme je na web a facebook Kynologického klubu Karlštejn.